นิยามที่ดีที่สุด
ซำบุ๋ยเดบ้อ

แปลว่า สบายดีบ่ ภาษาอาสีน


เฮ้ๆ ไม่ได้เจอกันนาน ซำบุ๋ยเดบ้ออ ^^