ซำบุ๋ยเดบ้อ


1

แปลว่า สบายดีบ่ ภาษาอาสีน

เฮ้ๆ ไม่ได้เจอกันนาน ซำบุ๋ยเดบ้ออ ^^


เสนอนิยามใหม่

ซำบุ๋ยเดบ้อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง