นิยามที่ดีที่สุด
โซเฟีย

หมายถึง "สัตว์" ชนิดต่างๆ


แกอย่ามาทำตัวเป็น "โซเฟีย" แบบนี้สิ

โซเฟีย

ควาย


อีสัสโซเฟียจัง