นิยามที่ดีที่สุด
ซัมมะด๋อย

แปลว่าไม่รู้เรื่อง


ด.ญ.ภและด.ญ.อ ซัมมะด๋อยกับในเรื่องที่เพื่อนคนอื่นพูดมา
(จาก จ๊ะจ๋า กมลชนกเป็นผู้ริเริ่มต้นคิดกับคำว่า "ซัมมะด๋อย")