เคป้ะ


1

โอเคป่ะ มึงโอเคป่ะ เอาไว้พูดถามเพื่อน

มึง วันนี้กูจะไปกินข้าว ไปด้วยกัน เคป้ะ?


เสนอนิยามใหม่

เคป้ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง