นิยามที่ดีที่สุด
เคป้ะ

โอเคป่ะ มึงโอเคป่ะ เอาไว้พูดถามเพื่อน


มึง วันนี้กูจะไปกินข้าว ไปด้วยกัน เคป้ะ?