คิแบบ


0

คือแบบ

คือแบบวันนี้คริสหล่ออีกแล้ว


เสนอนิยามใหม่

คิแบบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง