นิยามที่ดีที่สุด
คืบับ

แปลว่า คือแบบ


A:แกรูปนี้สวยป่ะ?
B: เออ คืบับ.......