คืบับ


1

แปลว่า คือแบบ

A:แกรูปนี้สวยป่ะ?
B: เออ คืบับ.......


เสนอนิยามใหม่

คืบับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง