คีบีบ


0

คือแบบ

เค้าว่าเอิ่ม คีบีบ ว่าเค้าชอบเตงอะ


เสนอนิยามใหม่

คีบีบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง