นิยามที่ดีที่สุด
คีบีบ

คือแบบ


เค้าว่าเอิ่ม คีบีบ ว่าเค้าชอบเตงอะ