นิยามที่ดีที่สุด
คปต

ย่อมาจาก "ควรไปตาย" พบได้ตามเพจน้องสมัยก่อน


คนที่บอกว่าประเทศไทยเศรฐกิจกำลังดีขึ้น คปต