คปต


1

ย่อมาจาก "ควรไปตาย" พบได้ตามเพจน้องสมัยก่อน

คนที่บอกว่าประเทศไทยเศรฐกิจกำลังดีขึ้น คปต


เสนอนิยามใหม่

คปต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง