นิยามที่ดีที่สุด
คำภีร์ สุขใส

ผู้ที่เล่น League Of Legend แล้วแจกมากที่สุดในประวิติศาสต์ไทย ชื่อซัมมอนเนอร์ของเขาคือ Indirock (ชื่อเล่นชื่อฟอร์ดนะแจ๊ะ)


เฮ้ย ฟอร์ด อย่าแจกดี้ แมร่งเกิดหมดเพราะมึงอะ