เคะเมะ


1

ฟลุ๊กโฟล์ค

-


เสนอนิยามใหม่

เคะเมะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง