เคะ-เมะ


4

เคะ = ฝ่ายรับ เมะ=ฝ่ายรุก

เคะน้อยๆอย่างเรา โดนเมะจีบ


เสนอนิยามใหม่

เคะ-เมะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง