นิยามที่ดีที่สุด
เคะ-เมะ

เคะ = ฝ่ายรับ เมะ=ฝ่ายรุก


เคะน้อยๆอย่างเรา โดนเมะจีบ