นิยามที่ดีที่สุด
คิม

อีเหี้ยขี้ขโมยรองเท้าแตะและสมุดวาดรูป


อีสัสคิม

คิม

มาจาก คำว่า คิมูจิ (รู้สึกดี)
ซึ่งพบมากใน Anime Hentai และ ภาพยนต์ AV ญี่ปุ่น


เช่น คิม มากเบย