นิยามที่ดีที่สุด
คิบอม

คิบอม ชายผู้ที่บัดนี้สามารถผลิตตีนกาแข่งกับอีทึกได้อย่างจริงจัง
ชอบหายหัวไปกระดกโซจู ว่างๆก็ชอบทำตัวเป็นโจรโดยการไว้หนวดไว้เครา
นิสัยกวนตีน มีเมียชื่อทงเฮแอ๊บแมน

และอิจฉา...นิชคุณ


คิดว่าสวยเหรอ... ,, อย่านอกใจนะ

คิบอม

สามีทงเฮ


คิบอมเป็นสามีทงเฮ

คิบอม

เป็นผู้ชายที่ไม่ง่าย แต่ดงเฮได้มาแล้ว


ผมไม่ง่ายนะครับ

คิบอม

ผู้ชายที่ลืมรหัสทวิตเตอร์ตัวเอง อาเมน...


และเป็นสามีทงเฮ

คิบอม

ผู้ชายที่มีสาม หล หล่อ (ชอบกิน)เหล้า และ ชอบ หลง (ทางยังหาเจอ แต่หลงเธอสิ่เหลือทน)


คิบอมหายไปไหน