คนหล่อ


4

คนที่เทของเหลว เช่น ปูนลงไปในแม่พิมพ์

คนหล่อพระ


1

ชูดำ

ชูดำหล่อจัง


เสนอนิยามใหม่

คนหล่อ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง