นิยามที่ดีที่สุด
คนหล่อ

คนที่เทของเหลว เช่น ปูนลงไปในแม่พิมพ์


คนหล่อพระ

คนหล่อ

ชูดำ


ชูดำหล่อจัง