นิยามที่ดีที่สุด
สัส

คำว่าสัตว์ของยุคนี้ - มีต้นกำเนิดมาจากแฟนเพจโหดสัส

แรกเริ่มเป็นคำด่า ต่อมาใช้พูดได้เรื่อยเปื่อยไม่ต้องมีจุดประสงค์


เมื่อวานเป็ดกูเอากับอีกาบนหลังคา แม่งโหดสัส!

สัส

มีต้นกำเนิดมาจากแฟนเพจโหดสัส พ่อมึงดิไอควายกูใช้ตั้งแต่ สมัย RO รุ่งเรือง


มึงอย่ามาเรื้อนนะไอสัส

สัส

แปลว่า สัตว์


ไอ้สัสเห็บหมา

สัส

เพจ โหดสัส พ่อง กู ด่าเพื่่อน ตั้งแต่ อนุบาล สัส


ไอ สัส

สัส

มันมาจาก เกียนที่เล่น SF แล้วพิม สัด ไม่ได้นั่นเอง เลยต้องพิมเป็น สัส ..


ไอสัสเอ้ยย

สัส

คำด่าที่ใช้แทนทำว่า สัตว์ เพื่อการพิมพ์ที่ง่ายและกระทัดรัดจึงกลายเป็นคำว่า สัส


สัสเค้า ไอสัสเอ้ย

สัส

คล้าย ไอ้สัตว์


น้าค่อม : โธ่ ไอ้สัส!!

สัส

สัตว์ไง


พิมยากเลยเป็น สัส

สัส

i dont care the word *สัส* but anyways im just only boring :)


theres are no ex sentences about สัส

สัส

เป็นขั้น3ของคำว่าสัตว์
สัตว์ สัด สัส
ใช้ด่าสิ่งของ หรือบุคคลที่ต่ำกว่าสัตว์เดรัจฉาน บางกรณีใช้เป็นคำอุทาน
มักมีการเติมคำว่า อี หรือ ไอ้ นำหน้า


ex1: อีตู่บอีสัส
ex2: อีสัส เมื่อวานกูฝันว่าเจออีสัสโอ
รีโอเต็มห้างไปหมด

สัส

คนมักใช้ด่ากันทั้วไป


พ่อมึงดิไอสัส

สัส

ไอซั๊ด


พ่อมึงตายไอสัส

สัส

สัส


มึงสิ สัจ ด่ากูทำเหี้ยไรมึง ไอ้ สัส ....!!!!

สัส

สัตว์


ควยไรสัส

สัส

กูด่ามึงไง ไอสัส (มาจากคำว่าสัตว์)


ไอสัส ทำตัวต่ำๆเหมือนสัส ไอสัส