นิยามที่ดีที่สุด
มิตรแท้ประกันภัย

มีทีมาจากสโลแกน "ไทยประสิทธิ...มิตรแท้"


ชั้นไหนพี่