มิตรแท้ประกันภัยเสนอนิยามใหม่

มิตรแท้ประกันภัย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง