นิยามที่ดีที่สุด
มิตรสฮาย

มิตรสหายผู้ฮายโซว มีที่มามาจากคำว่า "ฮายโซว" กับ "มิตรสหาย" รวมกัน


ควย ไอ้พวกมิตรสฮายของกุ ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกละ