มาตตาตัวสะกด


0

กด

กก


เสนอนิยามใหม่

มาตตาตัวสะกด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง