มิตรสหายท่านหนึ่ง


2

วลี - ใช้เมื่อต้องการโพสต์ข้อความเด็ด ๆ ที่ก็อบคนอื่นมา โดยไม่อยากบอกชื่อว่าใครเป็นคนพูดคนแรก แต่บางครั้ง ก็ถูกเอาไปใช้เพื่อพูดอะไรออกมา แล้วโยนบาปให้คนอื่นแทน

"ซอยสดมันจุงเบย" - มิตรสหายท่านหนึ่ง


เสนอนิยามใหม่

มิตรสหายท่านหนึ่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง