นิยามที่ดีที่สุด
มิตรสหายท่านหนึ่ง

วลี - ใช้เมื่อต้องการโพสต์ข้อความเด็ด ๆ ที่ก็อบคนอื่นมา โดยไม่อยากบอกชื่อว่าใครเป็นคนพูดคนแรก แต่บางครั้ง ก็ถูกเอาไปใช้เพื่อพูดอะไรออกมา แล้วโยนบาปให้คนอื่นแทน


"ซอยสดมันจุงเบย" - มิตรสหายท่านหนึ่ง