มีถั่วไหม


2

เป็นคำถามเหี้ยๆ ของคนตลกๆเพื่อใช้ในการกวนส้นตีนเพื่อนๆ
มักจะถามวนอยู่อย่างนั้นเป็นจำนวนมาก

มีถั่วไหม
ไม่มี
หรอ งั้นมีถั่วไหม
ไม่มี
อ้าวเเล้วมีถั่วไหม
กูไม่มีไอสัสสส...


0

ปัจจุบันคำถามนี้ แปลว่ามีปัญหาไหม

ลูกสาว: พ่อ ทำไมพ่อรักผู้หญิงอื่นน่ะ
พ่อ: ก็บอกว่าไม่ แล้วมีถั่วไหม
ลูกสาว: ไม่มีค่ะ
พ่อ: โอเค


เสนอนิยามใหม่

มีถั่วไหม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง