นิยามที่ดีที่สุด
มิตรภาพ

อ่านว่า มิด-ตะ-พาบ
ความหมาย: มิตร แปลว่า เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย เช่น มิตรแท้ มิตรเทียม ฉันมิตร
ตะพาบ: แปลว่า เต่าที่มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวแบน จมูกแหลม กระดองอ่อนนิ่ม มีกระดองหลังค่อนบ้างเรียบแบน กระดองมีลักษณะเป็นหนังที่ค่อนข้างแข็งเฉพาะในส่วนกลางกระดอง แต่บริเวณขอบจะมีลักษณะนิ่มแผ่นกระดองจะปราศจากแผ่นแข็งหรือรอยต่อ ซึ่งแตกต่างจากกระดองของเต่าอย่างสิ้นเชิง

มิตรภาพจึงแปลว่า แกล้งทำเป็นเพื่อนเหมือนหัวเต่าที่หุบๆโผล่ๆ เสแสร้ง


เฮ้ยไอ้ตี๋พรุ่งนี้ถ้ามึงผ่านแถวถนนมิตรภาพฝากซื้อไข่สั่นมาให้กูด้วย