นิยามที่ดีที่สุด
มุตตา

เป็นเมียน้อยของผอ.


ผอ.อย่าค่ะ #อย่าช้าค่ะ