มุตตา


3

เป็นเมียน้อยของผอ.

ผอ.อย่าค่ะ #อย่าช้าค่ะ


เสนอนิยามใหม่

มุตตา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง