ไม่ได้อ่านเลย


1

ข้ออ้างก่อนสอบของพวกได้คะแนนดีๆ

A: เห้ย สอนกุมั่งดิ
B: กุยังไม่ได้อ่านเลย


เสนอนิยามใหม่

ไม่ได้อ่านเลย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง