มาแต


1

มาเต็ม

เฮ้ยแก เห็นนางป้ะ คือแบบวันนี้นางมาแต


เสนอนิยามใหม่

มาแต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง