ไม่ได้เเอ้มกูหลอก


1

หมายถึง ไม่ได้กิน ไม่ได้ชนะ ฉันหลอก

หึหึ ไม่ได้เเอ้มกูหลอกก


เสนอนิยามใหม่

ไม่ได้เเอ้มกูหลอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง