นิยามที่ดีที่สุด
ไม่ได้เเอ้มกูหลอก

หมายถึง ไม่ได้กิน ไม่ได้ชนะ ฉันหลอก


หึหึ ไม่ได้เเอ้มกูหลอกก