นิยามที่ดีที่สุด
แมแถ

มือถือ - โทรศัพท์เคลื่อนที่พกพา


อยากได้แมแถใหม่จุง