แมแถ


20

มือถือ - โทรศัพท์เคลื่อนที่พกพา

อยากได้แมแถใหม่จุง


เสนอนิยามใหม่

แมแถ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง