นิยามที่ดีที่สุด
แมแถแอปเปิ้ล

ไอโฟน


ส่งแมแถแอปเปิ้ลมาเซ๊ะ - ส่งไอโฟนมาหน่อย