แมแถแอปเปิ้ล


-2

ไอโฟน

ส่งแมแถแอปเปิ้ลมาเซ๊ะ - ส่งไอโฟนมาหน่อย


เสนอนิยามใหม่

แมแถแอปเปิ้ล
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง