ป่อคิงหยัง


1

พ่อมึงเหรอภาษาเหนือ

ซักกำบ่ ป่อคิงหยัง


เสนอนิยามใหม่

ป่อคิงหยัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง