นิยามที่ดีที่สุด
ป่อคิงหยัง

พ่อมึงเหรอภาษาเหนือ


ซักกำบ่ ป่อคิงหยัง