ป่อคิงต๋าย


2

คำของเพื่อนที่ รร

หึยเผือก คิงอู้กำเมืองได้ก่อ
บ่าได้แอ่ ป้อคิงต๋าย


เสนอนิยามใหม่

ป่อคิงต๋าย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง