นิยามที่ดีที่สุด
ป่อคิงต๋าย

คำของเพื่อนที่ รร


หึยเผือก คิงอู้กำเมืองได้ก่อ
บ่าได้แอ่ ป้อคิงต๋าย