นิยามที่ดีที่สุด
ป๋องทีล่ะพันซี่

อาการของคนคอแห้งอดอยาก เกิดความกระสันอยากจะทำกิจกรรมเข้าจังหวะ


น้องๆขอพี่ป๋องที ป๋องทีล่ะพันซี่