ป๋องทีล่ะพันซี่


11

อาการของคนคอแห้งอดอยาก เกิดความกระสันอยากจะทำกิจกรรมเข้าจังหวะ

น้องๆขอพี่ป๋องที ป๋องทีล่ะพันซี่


เสนอนิยามใหม่

ป๋องทีล่ะพันซี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง