ปอน


1

ขนมปังที่แขยะแขยง

เทอกินปอนหรอ


เสนอนิยามใหม่

ปอน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง