นิยามที่ดีที่สุด
ปอน

ขนมปังที่แขยะแขยง


เทอกินปอนหรอ