ปอโต


1

กากเกรียน กวนตีน เตี้ยม้อต้อ ปรี~~

คนนั้นเม่งปอหวะ


เสนอนิยามใหม่

ปอโต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง