นิยามที่ดีที่สุด
ปอโต

กากเกรียน กวนตีน เตี้ยม้อต้อ ปรี~~


คนนั้นเม่งปอหวะ