นิยามที่ดีที่สุด
ปอนด์

ดํา,เกรียน,เสี่ยว,ถ่อย


อย่ามาปอนด์ดิ

ปอนด์

ไอควาย


โง่