ปอนด์


2

ดํา,เกรียน,เสี่ยว,ถ่อย

อย่ามาปอนด์ดิ


1

ไอควาย

โง่


เสนอนิยามใหม่

ปอนด์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง