นิยามที่ดีที่สุด
ป๊อด

กลัว เสียงเพี้ยนมาจากคำว่าปอด


เฮ้ย มึงป๊อดหรอ