ป๋องแป๋ง


1

ลูก อัณฑะ

ทำงี้เดี้ยวดีดลูกป๋องแป๋งเล่นซะเลย


เสนอนิยามใหม่

ป๋องแป๋ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง