ป้อคิงหยัง


1

พ่อมึงเหรอ, พ่อมึงสิ

B:แม่แกตาย
A:ป้อคิงหยัง


1

ป้อคิงหยัง ตีฮาบ่


เสนอนิยามใหม่

ป้อคิงหยัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง