นิยามที่ดีที่สุด
ป้อคิงหยัง

ป้อคิงหยัง ตีฮาบ่


ป้อคิงหยัง

พ่อมึงเหรอ, พ่อมึงสิ


B:แม่แกตาย
A:ป้อคิงหยัง