ป้อกิมหยัง


1

พ่อ-ึงสิ

ทักทาย
ป้อกิมหยัง


เสนอนิยามใหม่

ป้อกิมหยัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง