นิยามที่ดีที่สุด
เป๋เหล่

ตอนนี้ไม่บอก,เดี๋ยวบอกทีหลัง


นักเรียน:อาจารย์ครับช่วยบอกแนวข้อสอบผมทีครับ
อาจารย์: เป๋เหล่ ไว้บอกทีหลัง
นักเรียน:ไอ้เชี้ย! อาจารย์