นิยามที่ดีที่สุด
ไปเส่ ไปเส่

ไปเส่ ไปเส่กฟหกฟหก


ไปเส่ ไปเส่ฟหกฟหกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก