ป่วย


1

ป่วยคอ

ไอ้ป่วยคอ


เสนอนิยามใหม่

ป่วย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง