ปวย


1

คอมปวยต่างต่าง ดอเด็ก ดอคน

คอมปวยแบบไดนาโม


เสนอนิยามใหม่

ปวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง