ปวนรุด


1

ชายรุจ

ปวนรุดหล่อ


เสนอนิยามใหม่

ปวนรุด
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง