ปู่แว่น


2

ปู่แว่น หื่นจัง , ปู่แว่น น่าลากจัง , ปู่แว่น รักเด็ก

หื่น เกรียน มากๆ 555


เสนอนิยามใหม่

ปู่แว่น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง