นิยามที่ดีที่สุด
ไปสู่ขิต

เพี้ยนมาจากคำว่าไปสู่สุคติ


วันนี้มาเผาศพคุณยาย ไปสู่ขิต