นิยามที่ดีที่สุด
ปอกกรุงเทพฯ

= ปิดกรุงเทพฯ (เกิดจากความผิดพลาดในการพิมพ์ และไม่ได้ตรวจสอบซ้ำก่อนการส่งข้อความ เนื่องจาก ปุ่มตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ ตัว อ อ่าง อยู่่ติดกับ สระอิ และ ตัว ก ไก่ อยู่ติดกับ ตัว ด เด็ก)


#nationtv #ปอกกรุงเทพฯ สัมพันธภาพระหว่าง นักการเมืองขั่ว ข้าราชการชั่ว ธุรกิจขั่ว ในและ ตปท ประชาชนชั่วๆ ถ้าจะโดนโค่นลงหลุม ขอเป็นอีกแรง [By อ้อม เอย ‏@ aomgoon]