ป้อขิงหยัง


1

พ่อมึงหรอ

A:ป้อขิงหยัง
B:เอาหไอ้สัส


เสนอนิยามใหม่

ป้อขิงหยัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง