นิยามที่ดีที่สุด
ป้อขิงหยัง

พ่อมึงหรอ


A:ป้อขิงหยัง
B:เอาหไอ้สัส