ป๋าเอก


12

หาคำมาอธิบายไม่ได้

ล้มแล้วลุกคือกระดอ


เสนอนิยามใหม่

ป๋าเอก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง