นิยามที่ดีที่สุด
น่าร๊อคอ่ะ

แปลว่า น่ารักอ่ะ


เช่น เทอ ๆ น่าร๊อค อ่ะ