น่าร๊อคอ่ะ


1

แปลว่า น่ารักอ่ะ

เช่น เทอ ๆ น่าร๊อค อ่ะ


เสนอนิยามใหม่

น่าร๊อคอ่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง