นิยามที่ดีที่สุด
น่าร็อคเอาะ

น่ารักเกิน,น่ารักเวอร์ มีความสุขที่ได้เห็นของน่ารักๆ


อุ๊ย!ตุ๊กตาตัวนี้น่าร็อคเอาะ
ตัวเองน่าร็อคเอาะ