นิยามที่ดีที่สุด
นริศรา

แปลว่า รักรบผู้ยิ่งใหญ่ของพระอิศวร
ที่สำคัญ คนชื่อนี้จะสวยทุกคน น่ารัก เก่ง ฉลาด เกิดมาอย่างไม่มีข้อบกพร่อง


เธอชื่อนริศราแสดงว่าเธอสวย น่ารัก เก่ง ฉลาด ไม่มีข้อบกพร่อง

นริศรา

แปลว่าผุ้ยิ่งใหญ่..


นริศรา